Sprawozdanie finansowe jednostki za rok 2018

Sprawozdanie finansowe jednostki za rok 2018 zostało opublikowane w BIP GCUW

Sprawozdanie finansowe jednostki za rok 2018 naszej jednostki (ZSO Nr1)