OSOBY SPRAWUJĄCE FUNKCJE I ICH KOMPETENCJE
  • Dyrektor ZSO Nr 1 w Gdańsku - mgr Zygmunt Pilarek
  • Wicedyrektor ZSO Nr 1 w Gdańsku - mgr Joanna Albecka
  • Wicedyrektor ZSO Nr 1 w Gdańsku - mgr Dorota Kosek