Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Gdańsku i IX Liceum Ogólnokształcącego im. Krzysztofa Kolbergera